Integritetspolicy

1. Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktig för oss på Stoneks AB och vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har antagit denna integritetspolicy samt vidtagit strikta säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra de avtalsenliga skyldigheter vi har gentemot dig som kund. I vissa situationer föreligger det enligt vår bedömning ett berättigat intresse för personuppgifts-behandlingen.

2. VEM ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det svenskregistrerade företaget Stoneks AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.Du kan när som helst kontakta Stoneks via e-post eller telefon (se våra kontaktuppgifter nedan). E-post: kundservice@stoneks.se.

3. VEM ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1 Allmänt
Nedan följer en sammanfattning av de kategorier av personuppgifter som vi behandlar, syftet med behandlingen av uppgifterna och på vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter.

3.2 Kunder
Uppgifter som samlas in när du handlar i vår webbutik eller använder våra onlinetjänster:


1) Kontaktuppgifter:
Om du gör ett onlineköp sparar vi ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och bosättningsland. Alla dessa uppgifter är inte obligatoriska. Vi har markerat obligatoriska fält i formuläret för kundens kontaktuppgifter med symbolen (*). Vi kommer att använda dina kontaktuppgifter för att hantera dina köp/beställningar och eventuella returer, byten och klagomål som är kopplade till ditt köp; samt för att kommunicera med dig angående ditt köp och besvara och administrera eventuella frågor eller kommentarer du har om våra produkter eller tjänster.

Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig enligt köpeavtalet. Vi kommer att spara dina uppgifter så länge det är nödvändigt för detta ändamål. Vi kan även komma att behandla dina kontaktuppgifter för att hålla dig informerad, via e-post, SMS, brev, telefon och andra sociala medier, om våra speciella evenemang eller kampanjer.

Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter till våra befintliga kunder. Vi kan använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsförings-ändamål i upp till 12 månader efter ditt senaste köp, med förbehåll för att du när som helst har rätt att återkalla detta samtycke. Du har rätt att när som helst avvisa våra marknadsföringsmeddelanden genom att kontakta kundtjänst på kundservice@stoneks.se.

2) Kreditkortsinformation:

Om du gör ett köp online och väljer att betala med kreditkort tillhandahåller du din kreditkorts-information på vår webbplats för att slutföra ditt köp. Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen av din kreditkorts-information är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig enligt köpeavtalet. Vi kommer att spara dina uppgifter så länge det är nödvändigt för detta ändamål.


3) Tidigare köp och returer:

Vi lagrar information om dina köp och returer som du har gjort i vår webbutik. Sådan information innefattar bl.a. produkt, storlek, pris och inköpsdatum.

Vi lagrar även information om nyligen visade produkter. Tack vare detta kan du hålla koll på dina inköp, returer och nyligen visade produkter genom att logga in på ditt personliga konto. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse för att kunna ge dig personlig service.

Vi kommer även att spara information om dina kontaktuppgifter och tidigare köp och returer under 36 månader efter köpet för att kunna administrera returer och/eller klagomål. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse av att kunna ge våra kunder snabb och effektiv service efter köpet.


3.3 Teknisk information:
Vi kan också komma att automatiskt samla in teknisk information och användarinformation för din utrustning, surfmönster och interaktioner med vår webbplats. Vi samlar in dessa personuppgifter med hjälp av cookies, serverloggar och andra liknande tekniker. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse av att kunna ge dig personlig service.


3.4 Samtycke och återkallande av samtycke:
Du har rätt att invända mot all behandling av dina personuppgifter. Observera dock att ditt återkallande inte påverkar vår rätt att behandla dina uppgifter när sådan behandling är nödvändig för att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig och/eller i den utsträckning vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag eller för att försvara oss i en tvist, för att förhindra bedrägeri eller missbruk, eller för att genomdriva våra villkor. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

.

4. HUR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

I vissa situationer kan vi behöva dela våra kunders personuppgifter med utvalda leverantörer som utför några tjänster för vår räkning, som t.ex. genomförande av beställningar och leverans av beställningar, betalningshantering, genomförande av kampanjtjänster eller datahantering, underhåll av webbplatsen, distribution av e-postmeddelanden, utskick av nyhetsbrev, tillhandahållande av kundkommunikation och hantering av vår kunddatabas.
Stoneks kommer aldrig att sälja eller hyra ut våra kunders personuppgifter till något annat företag.

5. VAR LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?

Uppgifterna som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) men kan också komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig lagstiftning.

6. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt i förhållande till de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

Vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter för att tillhandahålla information om produkter och erbjudanden från Stoneks i upp till tolv (12) månader efter ditt senaste köp, med förbehåll för att du när som helst har rätt att återkalla detta samtycke. Därefter kommer vi att radera dina uppgifter såvida vi inte behöver behålla dem för andra ändamål som är rättsligt motiverade.

7. DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Vi vill att du ska ha kontroll över hur dina personuppgifter används av oss. I enlighet med lokal lagstiftning kan du göra detta på följande sätt.

Du kan informera oss om eventuella ändringar avseende dina personuppgifter, eller be om rättning av dina personuppgifter;- Under vissa omständigheter har du rätt att be oss radera, blockera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig, eller motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter. Och i vissa situationer kan du också be oss att skicka de personuppgifter du lämnat till tredje part.


När vi använder din personliga information på grundval av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ett berättigat intresse eller allmänintresse, har du därtill rätt att när som helst invända mot att användningen av dina personuppgifter.


Det är ditt ansvar att de personuppgifter som har lämnats av dig är fullständiga, korrekta och aktuella. Vänligen informera oss snarast om eventuella ändringar eller felaktigheter som avser dina personuppgifter. Du hittar våra kontaktuppgifter ovan.
Stoneks åtar sig att hantera eventuella förfrågningar, klagomål eller synpunkter avseende vår användning av dina personuppgifter på ett rättvist och öppet sätt.

Om du trots det anser att vi inte har kunnat hjälpa dig med dina klagomål eller synpunkter, kan du ha rätt att göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten.

ANVÄNDNING AV COOKIES

8.1. Hur använder vi cookies?
En cookie är en liten textfil som sparas, och under efterföljande besök hämtas från din dator, läsplatta eller mobil. Om du fortsätter att använda våra tjänster kommer vi att anta att du godkänner användningen av sådana cookies.
Så gott som alla webbplatser använder cookies. Cookies hjälper vår webbplats att utföra vissa funktioner. De kan till exempel hjälpa oss att samla in information om antalet användare på vår webbplats och ge oss en ökad förståelse för hur våra besökare interagerar med webbplatsen.

8.2. Vilka cookies använder vi?
8.2.1. Nödvändiga cookies
Nödvändiga cookies krävs för att webbplatsen ska fungera och möjliggör grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen.

8.2.2. Funktionella cookies/preferenscookies:
Dessa cookies gör det möjligt för en webbplats att spara uppgifter som ändrar webbplatsens beteende eller utseende och komma ihåg dina preferenser, som ditt föredragna språk eller den region du befinner dig i.

8.2.3. Analytiska cookies/prestandacookies:
Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se våra besökares navigeringsmönster när de använder vår webbplats. Detta hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats och göra webbplatsen effektivare och användarvänligare. Begränsade identifierbara uppgifter kan samlas in. Vi använder till exempel Google Analytics för att mäta trafiken som genereras på webbplatsen.

8.2.4. Riktade cookies/marknadsföringscookies
:
Dessa cookies registrerar ditt besök på vår webbplats, de sidor du har besökt och länkarna du har följt. Vi kommer att använda denna information för att göra vår hemsida, och reklam som visas på den, mer relevant för dig och dina intressen. Några identifierbara uppgifter och unika identifierare kan samlas in.

8.2.5. Hur hanterar jag cookies?

Du kan när som helst ändra dina cookieinställningar via webbläsarinställningarna. Du kan till exempel välja att blockera cookies för att förhindra att din webbläsare accepterar nya cookies, ta bort befintliga cookies, låta webbläsaren meddela dig när en ny cookie placeras ut eller inaktivera cookies helt och hållet.

Tänk på att begränsning av cookies kan leda till att du inte får åtkomst till alla delar av webbplatsen. Många interaktiva funktioner som erbjuds på webbplatsen är beroende av cookies och inaktivering eller blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.